Prezime Špirk nije previše često u našim krajevima, ali ga se ponekad može čuti u nekim dijelovima Hrvatske, posebice u sjevernim dijelovima zemlje. No, odakle potječe prezime Špirk? Kao i kod mnogih