Značenje i porijeklo prezimena SOVULJ: Odakle potječe?

Prezime SOVULJ je rijetko prezime koje se može pronaći u Hrvatskoj, posebno u Dalmaciji. Prema nekim izvorima, prezime SOVULJ potječe iz Hercego