Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠORAK

Prezime Šorak pripada skupini prezimena koja su karakteristična za hrvatski etnički prostor te se šire na susjedna područja Balkana. Ovo prezime je relativno rijetko i često se nalazi na području Dalm