Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠOPAR

Prezime Šopar jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a ime Šopar rodom je iz zapadne Hercegovine i dolazi iz grada Gruda. Prezime Šopar često se spominje u radovima o povijesti te regije.Pretpos