Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SOLGA

Prezime SOLGA je rijetko prezime koje se ne javlja često u Hrvatskoj. Međutim, ono je prisutno u nekim dijelovima Hrvatske, ali i u drugim zemljama. Ako se zapitate što znači prezime SOLGA i odakle po