Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAJTL

Prezime PAJTL ima interesantno porijeklo, a mnogi se pitaju odakle zapravo dolazi. Ovo prezime zvuči češko, ali zapravo potječe iz Češke.Prezime PAJTL je zamjenica za prezime PAJTAŘ, koje označava o