Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAJK

Prezime PAJK spada u skupinu prezimena koja su nastala na temelju neke osobine, zanimanja ili mjesta podrijetla. Prema nekim teorijama, prezime PAJK potječe od riječi "pajda", što na staroslavenskom j