Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAJIĆ

Prezime Pajić, jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, potječe od imena Pajo koje je kraća verzija imena Pavle. Prezime Pajić se u Bosni i Hercegovini pojavilo u 16. stoljeću, a tijekom ra