Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAJER

Prezime Pajer spada u kategoriju prezimena koja dolaze iz njemačkog govornog područja. Pajer je prezime koje se prvi put pojavilo u srednjem vijeku u Austriji, Njemačkoj i Češkoj. Njegovo porijeklo ve

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAJER

Prezime Pajer spada u kategoriju prezimena koja dolaze iz njemačkog govornog područja. Pajer je prezime koje se prvi put pojavilo u srednjem vijeku u Austriji, Njemačkoj i Češkoj. Njegovo porijeklo ve