Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena OŠUST

Značenje i porijeklo prezimena OŠUST: Odakle potječe?Prezime OŠUST jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ono ima svoju priču. Njegovo značenje i porijeklo su zanimljivi, a otkrivaju