Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena OŠAP

Prezime OŠAP je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima zanimljivo porijeklo i značenje. Prezime OŠAP se najčešće javlja na području Dalmacije, a prema nekim izvorima, njegovo podrijetl