Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ORUČ

Prezime Oruč je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Porijeklo ovog prezimena ima duboke korijene u turskoj kulturi i tradiciji. Prema nekim izvorima, prezime Oruč potječe iz riječi "or