Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUIĆ

Prezime Huić jedno je od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Prezime Huić ima svoje korijene u davnim vremenima, a njegovo značenje i porijeklo su još uvijek predmet rasprava i tumačen