Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUHOJA

Prezime HUHOJA je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj, ali se ipak može pronaći u nekim dijelovima zemlje. Prema nekim izvorima, prezime HUHOJA potječe iz Slavonije, dok drugi navode da je porijeklo