Značenje i porijeklo prezimena LABOR

Prezime Labor svoje korijene vuče iz riječi “labour” koja na engleskom jeziku označava rad, a na francuskom jeziku slobodu. Ovo prezime može se pronaći u različitim dijelovima svijeta, a najčešće se p

Značenje i porijeklo prezimena MESAR

Prezime MESAR zvuči kao da potječe od nekog zanata ili obrta. I zaista, ovo prezime ima veze s mesarskim zanatom. Naime, prezime MESAR potječe od riječi “mesar”, koja označava osobu koja se bavi obrad