Prezime ŠUSTER u Hrvatskoj je među češćim prezimenima, a značenje mu je povezano s obrtom kovača i obućara. Naime, ŠUSTER potječe od njemačke riječi “Schuster”, što znači “obućar”. Prezime se pojavilo