Značenje i porijeklo prezimena VUKSAN ĆUSA

Prezime VUKSAN ĆUSA je jedno od mnogih prezimena koji se koriste u Hrvatskoj. VUKSAN ĆUSA je prezime koje se sastoji iz dva dijela, VUKSAN i ĆUSA, pri čemu svaki dio ima svoje značenje i porijeklo.

P

Značenje i porijeklo imena Vuksan

Značenje i porijeklo imena Vuksan: Odakle potječe?

Ime Vuksan je jedno od rijetkih muških imena koje se koristi u Hrvatskoj. Iako nije često, ovo ime ima svoju povijest i značenje koje seže daleko u