Ime Velibor jedno je od onih imena koja su bogata značenjem i nose u sebi snažnu simboliku. Ovo staroslavensko ime sastoji se od dvije riječi: “veli” što znači veliki, te “bor” što znači borba. Stoga