Kada je riječ o prezimenu VELDIĆ, njegovo značenje i porijeklo su fascinantni. Ovo prezime ima bosanskohercegovački korijen, a prema nekim istraživanjima, najviše se pojavljuje u Tuzlanskom kantonu.