Značenje i porijeklo prezimena VADAS: Odakle potječe?

Prezime VADAS jedno je od rijetkih prezimena koje se mogu pronaći u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta. Prezime VADAS najčešće se pojav