Ime Uteša prilično je rijetko ime koje se može pronaći u Hrvatskoj. Zanimljivo je da se ime Uteša koristi i u drugim dijelovima svijeta, poput Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Ime Uteša dolazi