Da odgovorimo kratko, postupak za otvaranje obrta i nije tako kompliciran. Posebno se to naglašava kada već i Hrvatska obrtnička komora na svojim stranicama jasno pojašnjava cijeli postupak i što je o