U kontekstu borbe protiv pranja novca i poreznih prijevara, prijenos gotovine bez posrednika kreditne institucije (na primjer poštom) mora biti predmet carinske deklaracije za bilo koji iznos veći od