Prezime Tursunović ima svoje korijene u Bosni i Hercegovini, a može se pronaći u većini dijelova zemlje. Ime Tursunović potječe od turske riječi “tursun”, što znači “koplje”, dok sufiks “ović” označav