Prezime Tambić vrlo je često u Hrvatskoj, posebice u Dalmaciji. Ovo prezime potječe od muškog imena Tamburin, koje se koristilo u srednjem vijeku. Prezime Tambić nastalo je kao nadimak za osobu koja j