Prezime Janičar može se naći u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te u Turskoj. Ovo prezime može se povezati s turskom vojskom, jer su janjičari bili poznata vojna jedinica u Osmanskom Carstvu. Ov