Prezime Trivanović jedno je od brojnih prezimena koje se mogu pronaći u Srbiji i Bosni i Hercegovini, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Ovo prezime sastoji se od imena Trivun, koje je vrlo če