Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TOPOL

Prezime Topol ima svoje korijene u slavenskoj riječi "topola", što označava drvo topolu. Topola je vrlo cijenjeno stablo u slavenskoj kulturi, a ljudi su joj pripisivali različita značenja i simboliku