Značenje i porijeklo prezimena TOMAŠEV

Prezime Tomašev ima svoje korijene u Hrvatskoj, a smatra se varijantom prezimena Tomšić. Tomašev je prezime koje se sastoji od imena Tomaš, koje je općenito muš