Značenje i porijeklo prezimena TOMAŠA

Prezime TOMAŠA jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. No, odakle potječe i što znači? Prema nekim teorijama, prezime TOMAŠA potječe od imena Toma, koje je u srednjem vijeku bilo često ime među k

Značenje i porijeklo imena Tomaš

Ime Tomaš, koje ima slavensko porijeklo, u Hrvatskoj i drugim slavenskim zemljama učestalo je ime. U ovom članku saznat ćemo značenje i porijeklo ovog imena.

Značenje imena Tomaš dolazi od grčke rije