Tomanija je ime koje se pronalazi u različitim dijelovima svijeta i koje ima značenje koje potječe sa slaνenskog jezika. Ime Tomanija potječe od imena Toma, što znači “blizak” ili “prijatelj”. U tom s