Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Stepanija

Ime Stepanija je žensko ime koje ima svoje korijene u latinskom jeziku, a značenje mu je "kruna" ili "vijenac". Ime Stepanija ima snažnu simboliku, a njegovo porijeklo nalazimo u prvom kršćanskom muče