Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠPILJ

Prezime ŠPILJ jedno je od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje se sastoji od samo pet slova. Ovo prezime, koje se javlja u manjem broju u Hrvatskoj, ima zanimljivo značenje i porijeklo.Prezime ŠPILJ