Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SORKO

Prezime SORKO nosi sa sobom bogatu povijest i zanimljivu genealogiju koja seže daleko u prošlost. Značenje ovog prezimena ima korijene u starim slovenskim jezicima i povezano je s posebnim značenjem i