Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Stevana

Ime Stevana predstavlja muško ime koje je vrlo popularno u zemljama Balkana. Poreklo ovog imena se vezuje za grčku riječ "Stephanos" što u prijevodu znači "vijenac" ili "kruna". Ovo ime ima bogatu i z