Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Sever

Ime Sever je slavenskog podrijetla i ima značenje sjever. Ovo ime se najčešće koristi u Rusiji, Srbiji, Bugarskoj i drugim slavenskim zemljama. U slavenskoj kulturi, ime Sever ima duboko značenje i po