Prezime Simoni potječe iz Italije, a u osnovi se radi o patronimiku – prezimenu koje je nastalo od imena oca ili djeda. Ime Simone potječe od hebrejskog imena Shimon, što znači “onaj koji sluša” ili “