Značenje imena Simonid je zanimljiva tema koja privlači pažnju mnogih ljudi. Ime Simonid je muško ime koje se sastoji od dvije riječi: “Simon” i “id”. Simon dolazi iz hebrejskog jezika i znači “Bog je