Prezime SIMONAJ ima zanimljivo porijeklo i povijest. Prezime SIMONAJ proizlazi iz imena Simon, što znači ‘onaj koji čuje’ ili ‘onaj koji sluša’. Prezime se pojavilo u istočnoj Europi, osobito u zemlja