Prezime SEVEROVIĆ jedno je od brojnih prezimena koja su nastala od imena, a u konkretnom slučaju, od imena SEVER. SEVEROVIĆ se može prevesti kao “sin SEVERA”. Ovo prezime prvenstveno je zastupljeno u