Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SEKSO

Prezime Sekso je relativno rijetko prezime koje se često koristi u Hrvatskoj te ima specifično značenje i porijeklo. Sekso prezime je najčešće prisutno u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebno u Međimurju