Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SEKONDO

Značenje i porijeklo prezimena SEKONDO: Odakle potječe?Prezime Sekondo može se pronaći u raznim dijelovima svijeta, a najčešće se pojavljuje u Italiji i Španjolskoj. Prezime Sekondo potječe od imena