Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SARTA

Prezime SARTA je jedno od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj. Ipak, ono ima dugu povijest i zanimljivo porijeklo. Prezime SARTA ima talijansko podrijetlo, a najvjerojatnije potječe od zan