Prezime Šamec Đurin ima zanimljivo porijeklo koje ukazuje na povezanost s imenom Šime i značenjem riječi “šamot”.

Ime Šime je često bilo u upotrebi u Dalmaciji, a dolazi od hebrejskog imena Šimun,