Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠAFTA

Prezime ŠAFTA, koje se često može čuti u Hrvatskoj, ima svoje značenje i porijeklo koje seže unatrag u povijest. U ovom odlomku ćemo istražiti povijest i genealogiju prezimena ŠAFTA te otkriti neke za