Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠAF

Prezime ŠAF nalazi se među češćim prezimenima u Hrvatskoj te se može pronaći diljem zemlje. No, što zapravo znači ŠAF i koje je porijeklo ovog prezimena?Prema nekim izvorima (poput knjige "Hrvatska