Prezime Rusmirović ima zanimljivo značenje i duboko ukorijenjeno porijeklo. Ime “Rusmirović” potječe od slavenskog korijena “rus”, koji je povezan sa zemljom Rusijom. Ovo prezime je često povezano s r