Prezime RUSMAN spada u kategoriju prezimena koja su nastala od imena, iako nije posve jasno kojeg je točno imena nastalo. Prezime se pojavljuje u različitim oblicima u različitim dijelovima svijeta, š