Prezime Labor svoje korijene vuče iz riječi “labour” koja na engleskom jeziku označava rad, a na francuskom jeziku slobodu. Ovo prezime može se pronaći u različitim dijelovima svijeta, a najčešće se p