Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠEVIĆ

Prezime Šević je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, ali se može pronaći i u drugim dijelovima Balkana. Prezime Šević potječe od imena Ševa, koje je nastalo od hebrejskog imena Še'evah